Major Chord Progressions

1 - Major 2 - Minor 3 - Minor 4 - Major 5 - Major 6 - Minor 7 - Diminished
A B C# D E F# G#
B C# D# E F# G# A#
C D E F G A B
D E F# G A B C#
E F# G# A B C# D#
F G A Bb C D E
G A B C D E F#

Minor Chord Progressions

1 - Minor 2 - Diminished 3 - Major 4 - Minor 5 - Minor 6 - Major 7 - Major
A B C D E F G
B C# D E F# G A
C D Eb F G Ab Bb
D E F G A Bb C
E F# G A B C D
F G Ab Bb C Db E
G A Bb C D Eb F

Common Chord Progressions